Omgaan met de Duivelsdriehoek

Stel je voor, je hebt met je organisatie het idee opgepakt om een belangrijke en interessante verandering door te voeren omdat de markt daar behoefte aan heeft. Voor iedere noodzakelijke of gewenste verandering worden de noodzakelijke gesprekken gevoerd, brainstormsessies georganiseerd en met elkaar nieuwe plannen gemaakt.

In al deze plannen kom je regelmatig de duivelsdriehoek tegen, dit is een term die refereert aan de manier waarop de volgende drie aspecten zich binnen projecten (en in de meeste processen) tot elkaar verhouden. 

Geld (goedkoper) Kwaliteit (beter) Tijd (sneller) 

Een uitbreiding hiervan wordt ook wel het duivelsvierkant genoemd en dit is een in het projectmanagement veel gebruikte term. Dan wordt aan de voorgenoemde drie aspecten het aspect ‘scope’ toegevoegd.

Voorbeeld 

Het bewegen in het voordeel van geld (dus een besparing) betekent onvermijdelijk een beweging in het nadeel van kwaliteit (minder kwaliteit in het eindproduct) of tijd (het zal langer gaan duren) of een combinatie hiervan. Ook kan men zich bedenken dat binnen een project slechts twee van de drie aspecten tegelijk benadrukt kunnen worden. Iets kan dus alleen goedkoper en sneller als de kwaliteit daaronder lijdt. 

Kritiek 

Soms is het wel degelijk mogelijk betere, goedkopere en snellere voltooiing te realiseren door stroomlijning in het ontwerp van een project. De logica van de duivelsdriehoek geldt in de mate waarin het project effectief en efficiënt is opgezet. het is dus belangrijk om vooraf een goede structuur af te stemmen en met elkaar de discipline op te brengen om je aan de gemaakte afspraken te houden.

Bepaal daarom vooraf wat de belangrijkste criteria zijn van de gewenste (of noodzakelijke) verandering, moet het goedkoper? sneller? of beter? Kies er voor om vooraf af te stemmen wie de lead heeft in de besluitvorming zodat er geen onenigheid gaandeweg het traject komt en de koers van de gewenste verandering degelijk kan worden bewaakt. Betrek vroegtijdig zoveel mogelijk mensen binnen je organisatie om draagvlak voor de gewenste verandering te creëren en zorg voor een open en eerlijke communicatie.