Wat is de natuurlijke synergie in jouw organisatie?

Hoe vaak verzucht jij als leider ‘Waarom zoveel tegenwerking? De plannen zijn toch helder en de noodzaak overduidelijk?’

Waarschijnlijk zijn dan in jouw organisatie de verschillende organisatielagen niet langer met elkaar in synergie en werken ze op onbegrijpelijke wijze langs elkaar heen. Binnen organisaties is er vaak wel het besef dat alles niet zo soepel verloopt als iedereen zou willen, maar wordt (te) vaak voorbij gegaan aan de onderliggende oorzaak.

Ieder van de 3 organisatielagen heeft immers zijn eigen dynamiek, eigen doelstellingen, succesfactoren en KPI’s, die op hoofdlijnen wel met elkaar in lijn lijken te zijn, maar in de praktijk tot ongelijke of zelfs tegenwerkende activiteiten leiden.

Kenmerken van deze verschoven organisatielagen zijn intern en extern zichtbaar: ‘Waar zijn zij nu helemaal mee bezig?’ is dan wat bij klanten wordt gehoord.

Deze zichtbare signalen zijn bijvoorbeeld:

  • Talenten verlaten de organisatie;
  • Een dalende medewerkertevredenheid;
  • Steeds minder productiviteit bij de medewerkers;
  • Stijgende organisatie- en faalkosten;
  • Dalende klanttevredenheid;
  • Verhoogde toename ad-hoc en crisismanagement.