Werk aan het vertrouwen

Als leidinggevende zul je ongetwijfeld periodiek een vlootschouw maken van de groep mensen waar jij leiding aan geeft. Een belangrijk vraagstuk is (naast de wil om succesvol te zijn, kennis van de producten of diensten en kunde om dat ook op de juiste manier in de praktijk te brengen) of de groep ook een (h)echt team is of dat het bestaat uit een aantal individuele werknemers. Op het eerste gezicht lijkt dat niet belangrijk maar dat is het natuurlijk wel.

Binnen de teamvorming is vertrouwen (of juist wantrouwen) een belangrijk ingrediënt die een sterke invloed heeft op de versnelling die zo nu en dan vanuit de markt wordt gevraagd. Een team waar veel vertrouwen uit straalt presteert met elkaar significant beter als een team waar veel wantrouwen (of twijfel) heerst.

Laten we er eens wat synoniemen bijpakken.

Vertrouwen: accrediteren, afgaan op, bouwen, ervan uitgaan, geloven, hopen, rekenen, steunen op, zich verlaten op, leunen, steunen.

Wantrouwen: achterdocht, argwaan koesteren, niet vertrouwen, verdenken, mistrouwen.

Twijfel: aarzeling, besluiteloosheid, dubio, onzekerheid, scepsis, scrupules, terughoudend, twijfeling, weifeling.

Zou je dan voor jouw eigen team dan niet het liefste kiezen voor die mensen die zich comfortabel en vol vertrouwen voelen?

Binnen teams waar wantrouwen of twijfel schuilt is het risico op vertraging door onnodig veel discussie over minder relevante zaken, een hoger ziekteverzuim, verloop van goed werknemers en een verlaging van het werkplezier van deze medewerkers.

Juist dat is een van de belangrijkste redenen om te investeren in je medewerkers door middel van aandacht, betrokkenheid, tijdige eerlijke en open communicatie, faciliteren van zaken, wegnemen van problemen en trainen op gedrags- en communicatievaardigheden.

Op die manier kun je ook je talenten meer binden en boeien binnen je organisatie en dat is gezien de huidige personeelskrapte op de arbeidsmarkt een interessante uitdaging.

#vertrouwen #trainen #leiderschapsontwikkeling #leiderschap #teamtraining #team

Geef een reactie