Niet ieder veranderprogramma is hetzelfde en is afhankelijk van de doelstellingen en de gewenste resultaten.

Wat wel voor ieder veranderprogramma belangrijk is de voorbereiding, een open en eerlijke communicatie, het betrekken van medewerkers en kennis van gedrag om medewerkers gemotiveerd mee te krijgen in dat proces.

Het onderstaand model is een voorbeeld in welke stappen een veranderproces kan worden opgedeeld. Daarbij wordt altijd gebruik gemaakt van 5 V’s:

  1. De gewenste Verandering (een duidelijk doel)
  2. Versnellen (praktisch en resultaatgericht met elkaar werken)
  3. Verbreden (zorgen dat iedereen meedoet in dit proces~~)
  4. Verdiepen (kennis zo diep mogelijk in de organisatie)
  5. Verduurzamen (vastleggen van alle procedures, ervaringen en kennis).