Voldoet uw salesteam aan de verwachtingen?

Het verkoopvak blijft zich ontwikkelen en het wordt steeds belangrijker om met je team up-to-date te blijven en de ambitie te voeden om steeds betere prestaties te leveren met elkaar. Naast reguliere verkooptechnieken spelen de basiscomponenten een belangrijke rol om iedere dag met elkaar een betere prestatie te willen blijven leveren.

Om succesvol te zijn, en te blijven, is focus op resultaat belangrijk waarbij het eigen gedrag en het herkennen van het gedrag van je gesprekspartner essentieel is om je communicatie daarop af te stemmen. Ook tijdens het presenteren van je voorstel of in de onderhandelingsfase zijn dat belangrijke aandachtspunten.

Dat is de reden dat gedrag en communicatie belangrijke pijlers vormen binnen alle programma’s en trainingen. Alle trainingen richten zich dus op effectiviteit en resultaatgericht werken, het gaat tenslotte om het resultaat!

Geen gewone trainingen

De verkooptrainingen die ik verzorg bevatten vaak een combinatie van een aantal zaken. Allereerst een intake met alle deelnemers om te kunnen bepalen welke onderdelen extra aandacht nodig hebben.

Daarna collectief een energie opwekkende training beleven (bijvoorbeeld de training ‘professioneel verkopen’, ‘excellent onderhandelen’ of ‘interactief presenteren’).

De deelnemers kunnen naast de training in de gelegenheid worden gesteld om individuele vragen via een TEAMS-sessie met mij te bespreken om op die manier versneld sterker te worden en nog meer vertrouwen te krijgen in de technieken die we hebben behandeld.

Ook ontvangen deelnemers regelmatig praktische tips om bepaalde onderwerpen extra te benadrukken en ervoor te zorgen dat deze kennis niet wegzakt.

Alles gericht op structureel verbeteren van de resultaten!

Continuously improvement

Verkooptalent is fijn maar is zeker niet het hoofdonderdeel waardoor gewone verkopers ook blijvende top-verkopers worden. Ambitie en discipline spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een top-verkoper of een topteam van verkopers. Het gedrag van de verkoper, van de (potentiële) klant én de manier waarop de communicatie wordt ingezet zijn ingrediënten die grote invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Sinds 2004 ben ik ook inzetbaar als (commercieel) interim manager.

Uw doelstellingen brengen we via de trainingen in praktijk

We bespreken vooraf ook de doelen die u met uw team wilt bereiken en richten ons met het trainingsprogramma op de praktijk van uw organisatie.

Een groot deel maatwerk aangevuld met praktische kennis die ik in de loop van de jaren heb opgebouwd. En natuurlijk kunt u altijd rekenen op gevraagd en ongevraagd advies om uw verkoopteam te verbeteren.